نکات مهم نورپردازی محیط اداری | میزان استاندارد نور محل کار

نورپردازی محیط اداری

نور محیط اداری تأثیر فراوانی بر بازدهی کارکنان دارد. به همین دلیل شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ در سرتاسر دنیا، استانداردهای جهانی نور محیط کار را رعایت می‌کنند. در ایزو ۸۹۹۵ نسخه ایزو ۲۰۰۲ هم به استانداردهای ایزو نور دفتر کار اشاره شده است. از این رو در ادامه توضیحاتی در خصوص نورپردازی محیط اداری شرح […]