دستگاه ضدعفونی کننده یو وی | کاربرد UV در بیمارستان

لامپ ضد عفونی کننده یو وی

لامپ های ضد عفونی کننده یو وی با تابش اشعه فرابنفش (UV) و تاثیر بر ماده ژنتیکی میکروارگانیسم ها باعث از بین رفتن سریع آن ها و یا توقف تولید مثل آن ها خواهد شد. لامپ های UV به دو روش میکروارگانیسم ها را از بین می‌برند.