علت آتش سوزی سیم و کابل برق | انواع کابل برق

علت آتش سوزی کابل برق

همان‌ طور که می‌دانید سیم و کابل برق در همه اماکن، چه کوچک و چه بزرگ وجود دارد. از این رو در همه منازل و ساختمان ‌ها مقدار بسیار زیادی سیم و کابل جهت روشنایی و راه‌ اندازی سیستم‌ ها و امکانات برقی مورد استفاده وجود دارد. متاسفانه بسیاری از گزارشات پایگاه های آتش نشانی […]