مزایا و معایب لامپ متال هالید | مقایسه با لامپ LED و بخار سدیم

لامپ متال هالید

لامپ متال هالید یک لامپ الکتریکی از نوع لامپ تخلیه ی گاز با شدت بالا است که توسط یک قوس الکتریکی از طریق مخلوط گازی از جیوه تبخیر شده و هالیدهای فلزی (ترکیبات فلزات با برم یا ید) نور تولید می‌کند. لامپ های متال هالید ساختمانی مشابه لامپ بخار جیوه دارد، اما تفاوت اصلی آن […]