ساعات اوج مصرف برق | تعرفه برق مصرف خانگی 1401

ساعات اوج مصرف برق

به ساعت‎ هایی که مصرف برق در کل کشور افزایش پیدا می‌کند، ساعت اوج مصرف یا پیک مصرف می‌گویند. مشکلات مرتبط با ساعات پیک مصرف، عموما در شب‌ها با افزودن چراغ‌های روشنایی و در تابستان، هنگام استفاده وسایل سرمایشی در کنار وسایل و چراغ‌های روشنایی دو چندان می‌شود. در این صورت است که مصرف انرژی […]